Lecture Series “Sciences of the Past – Lessons for the Future”: “Podrijetlo, udomaćenje i širenja graha: dokazi sačuvani u DNA ” – Zlatko Liber

///Lecture Series “Sciences of the Past – Lessons for the Future”: “Podrijetlo, udomaćenje i širenja graha: dokazi sačuvani u DNA ” – Zlatko Liber
Loading Events
  • This event has passed.

Zlatko Liber

Podrijetlo, udomaćenje i širenja graha: dokazi sačuvani u DNA

Zlatko Liber je biolog i sveučilišni profesor zaposlen na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Znanstveno se bavi filogenijom, taksonomijom te populacijskom, krajobraznom i konzervacijskom genetikom biljaka s posebnim naglaskom na razvoju i primjeni novih molekularnih biljega i računalnih metoda.

Autor je i koautor nekoliko stručnih knjiga te više od 50 znanstvenih radova iz navedenih znanstvenih disciplina.

Screenshot 2018-05-18 11.05.14