Lecture Series “Sciences of the Past – Lessons for the Future”: “Genetska demografija ljekovite kadulje – Putovanje u prošlost” – Zlatko Šatović

///Lecture Series “Sciences of the Past – Lessons for the Future”: “Genetska demografija ljekovite kadulje – Putovanje u prošlost” – Zlatko Šatović
Loading Events

Zlatko Šatović

Genetska demografija ljekovite kadulje: Putovanje u prošlost

Zlatko Šatović je agronom i sveučilišni profesor zaposlen na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se očuvanjem i održivom upotrebom biljnih genetskih izvora, analizom molekularne raznolikosti i filogenetikom te molekulanim oplemenjivanjem bilja. Autor je više od 100 znanstvenih radova iz navedenih znanstvenih područja.

Screenshot 2018-05-18 11.09.47